Soalan Lazim (FAQ)

FAQ

1Adakah eWakaf UiTM berbentuk sumbangan bulanan atau sekali sumbangan?
eWakaf UiTM adalah ibadah sunnah yang boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa halangan dari segi waktu dan tempoh.
2Bolehkah eWakaf UiTM dinamakan atas nama orang yang sudah meninggal?
Boleh. Pendaftaran haruslah didaftarkan atas nama wakil yang masih hidup.
3Adakah terdapat kemudahan potongan gaji?
Potongan gaji hanya disediakan untuk staf UiTM sahaja. Klik DI SINI bagi staf UiTM yang ingin membuat potongan gaji untuk sumbangan wakaf.
4Bagaimana sekiranya terlupa katalaluan?
Tuan/Puan digalakkan menekan Forgot Password di skrin yang berkenaan. Jika mempunyai masalah yang berkaitan, sila hantar maklumat nama, nombor telefon dan no kad pengenalan tuan/puan melalui menu Hubungi Kami.
5Adakah dengan berwakaf melalui laman ini, dibolehkan membuat pengecualian cukai?
Ya boleh. Pewakaf dengan nilai RM10 ke atas akan menerima resit rasmi UiTM yang boleh digunakan untuk pengecualian cukai.
6Adakah dibolehkan berwakaf dengan menggunakan nama syarikat?
Boleh, dengan mendaftarkan nama syarikat sebagai pewakaf dan nombor pendaftaran syarikat sebagai nombor kad pengenalan.
7Berapakah nilai had minimum untuk pembelian eWakaf UiTM?
Had minimum untuk eWakaf UiTM adalah RM2, namun resit rasmi hanya dikeluarkan bagi wakaf RM10 ke atas.
8Dimanakah tempat aduan jika terdapat sebarang masalah dengan pendaftaran atau sumbangan eWakaf UiTM?
Anda boleh hubungi kami:
Pusat Zakat, Sedekah dan Wakaf (PZSW)
Aras bawah, Masjid Wathiqu Billah Tengku Sultan Mizan
Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia
Tel: 03-55443115 /2381 Faks: 03-5544 2369
Email: wakaf@salam.uitm.edu.my