Berita Terkini

08/05/2014

Pusat Zakat, Sedekah dan Wakaf (PZWS), Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)

UiTM merupakan IPT pertama di Malaysia yang dibenar melaksanakan operasi kutipan dan agihan zakat, selain melaksanakan kutipan dan agihan sedekah serta kutipan wakaf.