Latar Belakang

Wakaf UiTM

Entiti wakaf Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah ditubuhkan sebagai bertanggungjawab untuk menguruskan dana harta selain zakat dan sedekah bagi kebajikan staf, pelajar UiTM khasnya dan umat Islam secara umumnya. Entiti ini diuruskan oleh Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) melalui Pusat Zakat, Sedekah dan Wakaf, ACIS, UiTM.

e-Wakaf UiTM

eWakaf yang dilancarkan pada 18 Januari 2017 adalah salah satu medium yang dibuat oleh pihak UiTM bagi mempelbagaikan sumbangan wakaf daripada individu / organisasi dalam dan luar UiTM. Sumbangan wakaf secara atas talian ini boleh dibuat dengan melayari wakaf.uitm.edu.my .

  • Hadith Rasulullah SAW
    “Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda: ‘Apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara; sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh mendoakannya
    Hadith Rasulullah SAW
  • Ali Imran (3): 92
    Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
    Ali Imran (3): 92